Organisation

Hvilken type organisationskultur trives du bedst med?

Kulturen i en virksomheds organisation afhænger af mange faktorer. Men den er ikke nødvendigvis en fastlåst mekanisme, som ikke kan ændres. I denne artikel, vil vi se nærmere på dette emne.

Virksomhedens størrelse

Det er ikke helt ligegyldigt, hvor stor en virksomhed er, når man taler om organisationskultur. Typisk vil der være brug for flere regler og mere hierarki, når der er mange ansatte. I store virksomheder ser man ofte en administrerende direktør, herunder en række afdelingschefer, daglige ledere, projektledere og så de almindelige ansatte. Det er en nødvendighed at dele ansvaret ud, da direktøren ikke alene kan lede en stor virksomhed. I sådan en organisation, har man ikke den store kontakt med direktøren som ansat, men har derimod en overordnet i den afdeling, man arbejder i. Derfor er der også mange kolleger, man ikke har noget forhold til og måske aldrig ser. Man blander sig ikke med de andre afdelinger, kender dem ikke og ser derfor heller ikke tegn på mistrivsel, stress eller alkoholproblemer.

Der kan sagtens være et godt sammenhold og arbejdsmiljø i afdelingen, men typisk vil virksomheden være delt ind i små celler frem for en helhed. Det vil kræve mere for en stor organisation at skabe sammenhold og en følelse af fællesskab på tværs af alle disse celler, ligesom forandringer vil tage lang tid og ofte møde mere modstand. 

I en lille virksomhed er det helt anderledes. Her vil man have meget lidt eller intet hierarki, da der ikke er behov for det. Alle kender hinanden og arbejder ofte sammen hver dag. Man har ikke brug for mellemledere, da direktøren nemt kan have overblik over alle de ansatte og vide, hvad de arbejder med. Det vil typisk være en meget flad organisation, hvor alle er lige meget værd, og chefen kan sagtens indgå i fællesskabet og det daglige arbejde. På sådan en arbejdsplads har man måske ikke de samme muligheder for at stige i graderne, men til gengæld er der en udbredt fællesskabsfølelse, og man kommer tættere på hinanden. Man vil føle ansvar for virksomheden og hinanden; forholdet mellem de ansatte er nærmest familiær. Her vil man hurtigt opdage, hvis en kollega ikke har det godt eller bare ændrer adfærd, så eksempelvis et alkoholmisbrug vil være nærmest umuligt at skjule, og kollegerne vil efter al sandsynlighed ønske at hjælpe. Ændringer i virksomheden kan hurtigt gennemføres og møder sjældent den store modstand, da alle vil være vant til at arbejde på tværs af afdelingerne og samarbejde for at få udført opgaver. 

Der er fordele og ulemper ved både store og små virksomheder og helt individuelt, hvad man trives bedst med.